• Milestones

Završena provedba projekta „Istraživanje i razvoj inteligentne modularne platforme za upravljanje logističkim procesom – KK.01.2.1.02.0098“

A fleet of Gideon autonomous mobile robots

 

 

Tvrtka ATLANTIC TRADE d.o.o. je 17. kolovoza 2020. godine započela s provedbom projekta „Istraživanje i razvoj inteligentne modularne platforme za upravljanje logističkim procesom“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodio sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ te podliježe propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Analizom stanja na tržištu logistike utvrđeno je nekoliko faktora koji uzrokuju nemogućnost efikasnog, pouzdanog, centraliziranog i holističkog upravljanja end2end logističkim procesima, primarno u logističko-distributivnim centrima, a što rezultira financijskim gubicima u vidu visokih materijalnih, operativnih i oportunitetnih troškova, a negativni efekti prelijevaju se i na krajnje korisnike i uzrokuju više cijene, kašnjenja i pogrešne isporuke. Središnji problem koji je ovdje definiran posljedica je sljedećih faktora: Nemogućnost eksploatacije postojećeg informacijskog kapitala generiranog kroz poslovanje, ovisnost o ljudskim izvršiteljima u procesu komisioniranja te otežana troškovno i operativno učinkovita implementacija novih tehnologija u logističke procese.

Tako je svrha predmetnog projekta postala razvoj inteligentne modularne platforme za upravljanje logističkim procesom.

Cilj projekta bio je kroz razvoj logističke industrije omogućiti bolje poslovne rezultate gospodarstvenicima te poboljšati kvalitetu života i dostupnost proizvoda za korisnike diljem svijeta. Predmetni cilj postignut je provedbom istraživačko-razvojnih aktivnosti temeljem kojih je razvijena modularna platforma za upravljanje logističkim procesima.

Provedbom projekta razvijen je prototip moćnog i robusnog IT alata namijenjenog efikasnom upravljanju end2end logističkim procesom u logističko-distributivnim centrima, čime će se adresirati danas gorući izazovi na tržištu te efikasno riješiti središnji problem.

Rezultate i učinke projekta nužno je promatrati iz perspektive ciljnih skupina, odnosno pravnih i fizičkih osoba koje direktno imaju koristi na razini aktivnosti projekta:

  • ATLANTIC TRADE kao prijavitelj, povećao je tržišnu konkurentnost kroz diverzifikaciju poslovanja te ulazak u novu tržišnu nišu;
  • ATLANTIC GRUPA, Fakultet strojarstva i brodogradnje, te GIDEON BROTHERS, partneri u konzorciju, stekli su nova znanja te mogućnost njihove eksploatacije na komercijalnoj ili znanstvenoj osnovi;
  • 47 zaposlenika koji su direktno sudjelovali u provedbi projektnih aktivnosti, provedbom IRI aktivnosti povećali su osobnu konkurentnost, stekli nova znanstvena i tehnička znanja te kompetencije kojima je rezultirala kolaborativna suradnja.

Osim ciljnih skupina, korist imaju i krajnji korisnici, odnosno kupci rješenja, pružatelji logističko-distributivnih usluga, koji će na raspolaganje dobiti proizvod superiornih tehničkih karakteristika, a u ATLANTIC TRADE-u pouzdanog poslovnog partnera koji će im pružati visoku kvalitetu popratne usluge.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj  internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Gideon Brothers d.o.o.

/