Završena provedba projekta „„A-Unit – Istraživanje i razvoj napredne jedinice za autonomno upravljanje mobilnim vozilima u logistici KK.01.2.1.02.0119“

a-unit2

 

Tvrtka GIDEON BROTHERS d.o.o. je 17. kolovoza 2020. godine započela s provedbom projekta „A-Unit – Istraživanje i razvoj napredne jedinice za autonomno upravljanje mobilnim vozilima u logistici“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodio sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“ te podliježe propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Središnji problem koji je detektiran analizom stanja na tržištu je nemogućnost adekvatnog zadovoljavanja potreba za automatizacijom poslova u okviru logističko-distributivnih procesa. Tvrtka je provedbom ovog projekta uložila u istraživanje i razvoj proizvoda koji nije namijenjen širokom spektru operacija i supstituciji postojećih radnih vozila koja se koriste u skladištima već proizvoda koji će obaviti operaciju prijevoza paleta u skladištu.

Svrha projekta je bila demonstrirati tehnološki koncept (PoC) te razviti naprednu jedinicu za autonomno upravljanje mobilnim vozilima u logistici, koja bi proizvođačima radnih vozila poput viličara ili vozila za vuču omogućila konverziju u potpuno autonomna.

Cilj projekta je bio razviti naprednu jedinicu za autonomno upravljanje mobilnim radnim vozilima kojima danas upravljan čovjek, temeljenu na tehnologiji 3D percepcije i umjetne inteligencije.

Provedbom projekta postignuti su svi predviđeni ciljevi a ključan rezultat projekta je razvijena jedinica za autonomno upravljanje mobilnim vozilima u logistici, s naprednom tehnologijom navigacije i percepcije okoline.

Finalni proizvod projekta predstavlja radikalnu inovaciju na globalnoj razini, drastično smanjuje i troškovne i tehnološke barijere implementacije autonomnih strojeva, opreme i vozila u logističke procese, omogućuje njihovu primjenu u logističko-distributivnim centrima i procesima u kojima postojeća tehnologija ne omogućava primjenu ili nije dovoljno učinkovita.

Rezultate i učinke projekta nužno je promatrati iz perspektive ciljnih skupina, odnosno pravnih i fizičkih osoba koje direktno imaju koristi na razini aktivnosti projekta:

  • GIDEON BROTHERS kao prijavitelj, povećao je tržišnu konkurentnost na globalnom tržištu diverzifikacijom portfelja proizvoda i ulaskom u nove niše na tržištu EU-a i Sjeverne Amerike;
  • Fakultet elektrotehnike i računarstva i SICK Mobilisis d.o.o., partneri u konzorciju, stekli su nova znanja te mogućnost njihove eksploatacije na komercijalnoj ili znanstvenoj osnovi;
  • 81 zaposlenika koji su direktno sudjelovali u provedbi projektnih aktivnosti, provedbom IRI aktivnosti povećali su osobnu konkurentnost, stekli nova znanstvena i tehnička znanja te kompetencije kojima je rezultirala kolaborativna suradnja.

Osim ciljnih skupina, korist imaju i krajnji korisnici, odnosno kupci rješenja, proizvođači vozila i radnih strojeva, kojima će se novim proizvodom omogućiti transformacija ručno upravljanih mobilnih vozila u potpuno autonomne, a u GIDEON-u pouzdanog poslovnog partnera koji će im pružati visoku kvalitetu popratne usluge.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

 

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke GIDEON BROTHERS d.o.o.

/